Obejmy samozaciskowe

Karty katalogowe poniżej 

Obejmy samozaciskowe typu sprężyste AML to grupa zacisków posiadających równomierne rozłożenie nacisku wokół obszaru aplikacji. Ich stosowanie jest zalecane, gdy występuje małe ciśnienie przy częstych zmianach temperatury, które powoduje rozszerzanie i kurczenie materiałów użytych w aplikacji. Obejma sprężysta utrzymuje stałe ciśnienie podczas procesu i zapobiega przez wyciekiem.

Obejmy drutowe typu AAL w wykonaniu W1 stanowią konkurencyjne zastosowanie dla obejm ślimakowych. Są one wykorzystywane do małych ciśnień, szczególnie z wężami o małych średnicach aplikacji.

Obejmy drutowe typu AAT w wykonaniu W1 są powszechnie  stosowane w instalacjach wentylacyjnych oraz przy wężach z zewnętrzną spiralą.